Банкови сметки

При попълване на преводно
нареждане/вносна бележка като „основание
за плащане” посочете коректно номера на
делото, три имена и ЕГН на длъжника.

Банкова сметка за погасяване на ДЪЛГ:

IBAN: BG96UBBS80025073738730


BIC: UBBSBGSF при ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА

Банкова сметка за ТАКСИ:

IBAN: BG65UBBS80021073739230

Банкова сметка за ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:

IBAN: BG81UBBS80021073739330

BIC: UBBSBGSF при ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА