ГРАФИК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛО

Уважаеми колеги адвокати,

Във връзка с усложняването на епидемичната обстановка и старанието ни за спазване на постановените противоепидемични мерки за опазване здравето на служителите и посетителите на кантората, се налага да съобразим и изменим ритъма и организацията на работа на кантората.

С цел избягване струпването на множество посетители в деловодството на кантората, при спазване на изискванията за дистанция и хигиена, се налага ежедневното изготвяне на график с приемни часове за рзглеждане на дела.

Предварително се извиняваме за неудобството и Ви благодарим за разбирането!

Достъпът на процесуални представители на страните с цел цялостно разглеждане на дело се организира всеки работен ден от 12.30 ч. до 17.00 ч.

За да получите възможността за разглеждане на изпълнително дело по описа на ЧСИ Биляна Богданова, следва да направите електронно заявление за разглеждане на изпълнително дело на електронния адрес на кантората – bibogdanova@gmail.com или чрез контактната форма на сайта като посочите:

  1. Номер на изпълнително дело.
  2. Страна която представлявате.
  3. Контакт за връзка.

Моля, да приложите копие от пълномощно относно представителството по делото.

След изпращане на заявлението ще получите потвърдително съобщение на електронната си поща, с посочен ден и час, който е запазен за Вашето посещение за разглеждане на посоченото дело. Часове за разглеждане на архивирано дело се определят от 3 до 5 работни дни от заявяването.

Молим да спазвате запазеният за Вас приемен час, а при невъзможност за посещение, своевремено да ни уведомите по телефон. Молим времето за разглеждането да не надвишава 30 минути.

Уведомяваме Ви, че за посещение в кантората следва да се снабдите и използвате задължително лични предпазни средства.

Изготвянето на копия и преписи от документи следва да се заяви в деловодството на кантората. Подготовката им се извършва в рамките на деня на заявяване. Изготвените копия и преписи от документи се връчват на следващия ден, след уведомяване по телефона и след представяне на платежно за заплатена такса. Копия и преписи на документи по архивирани дела се изготвят в рамките от 3 до 5 работни дни. Копие на цяло дело се изготвя в рамките на 5 работни дни.

Допуска се заплащане на такси в брой, ако сумата не надвишава 4.00 лв.

Таксата за изготвянето на копия и преписи от документи, както и за копие от цяло изпълнително дело, следва да бъде заплатена по сметка за такси на ЧСИ при Банка ОББ АД IBAN: BG65UBBS80025073738730.

Можете да изтеглите молба за препис/копие от документ (тук).

Можете да изтеглите заявление за разглеждане на дело (Образец 7_Молба за разглеждане на дело).