Кариери

Свободни позиции и стажове

Ценим екипността и се стремим да израстваме заедно.

Внимателно подбираме членовете на нашия екип, а в процеса на избор участват всички. Членовете на нашия екип са енергични млади хора, които имат свобода за действие и изразяване на мнение в рамките на закона и професионалната етика. Всеки се ползва с уважение.

На всеки е даден шанс за развитие и усъвършенстване. От всеки се очаква лична отговорност, отдаденост и професионализъм.

Ако проявявате интерес и желаете да станете част от нашия екип, не се колебайте да изпратите по e-mail вашите: CV, актуална снимка, мотивационно писмо и препокъки от работодател

Стажове

Представяме Ви стажантската програма на ЧСИ Биляна Богданова, в рамките на която ще можете да приложите на практика получените в университета теоретични знания и ще придобиете ценен опит от най-добрите професионалисти в областта.

Програмата предоставя възможност да изградите практически умения в реална работна среда на една от големите и утвърдени кантори на ЧСИ. Да докажете и развиете личностните си качества, както и да получите подкрепа относно вашата бъдеща професионална ориентация.

Програмата за студенти Ви предлага възможност за 6-месечен платен стаж на трудов договор при пълно работно време в една от водещите кантори в България, при която развитието на служителите е един от важните стратегически приоритети.

Вие сте студент специалност “Право” и имате желание:

  • да надникнете извън рамките на академичната теория и допълните знанията си;
  • да се потопите в работната обстановка и усетите културата и ценностите на една от големите и уважавани кантори на ЧСИ с район на действие СГС;
  • да се докоснете и да участвате в решаването на реално съществуващи казуси;
  • да се запознаете отблизо с процедурите в изпълнителното производство;
  • да разговаряте с адвокати и юрисконсулти, както и да се докоснете до работата на различни съдебни, финансови, банкови, държавни и общински институции.

И всичко това като част от един стойностен екип от личности и професионалисти. Ние с радост ще Ви предоставим тази възможност за определен период от време.
В края на програмата нашите стажанти получават сертификат, издаден от ЧСИ Биляна Богданова, удостоверяващ завършена програма.
Програмата е насочена към студенти в следните етапи от своето образование:
Студенти 2-ри, 3-ти, 4-ти курс в редовна/задочна форма на обучение

Изпратете ни:

  • CV , в което да посочите етапът на Вашето обучение
  • Мотивационно писмо и актуална снимка.

Ние ще се свържем с Вас, за да обсъдим възможността да се присъедините към нас.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. ЧСИ Биляна Богданова, в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.

“С подаването на документи за кандидатстване за позиция в кантората се счита, че:

Сте съгласни данните, които предоставяте на ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА, във връзка с процеса на подбор и евентуалното трудово/гражданско правоотношение по трудов договор/договор за управление, и които са лични данни по смисъла Закона за защита на личните данни, да се съхраняват, обработват и използват от ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА
Сте запознати с целта на обработка на личните данни.
Предоставяте личните си данни доброволно”

Изпрати CV

Три имена *
Телефон *
Имейл *
Позиция, за която кандидатстване: *
Прикачете CV *
Maximum file size: 20 MB
Политика за поверителност *