За кантората

Визия

Във всекидневната си работа влагам емоция, хъс, амбиция и огромно желание за постигане на крайната цел в изпълнителното производство – удовлетворяване на притезанието. Изключително взискателна съм себе си и работата си. Държа на детайлите и се стремя към перфекционизъм. Това са изискванията ми и към работата на екипа.

Принципи

  • Върховенство на закона.
  • Безпристрастност и независимост.
  • Конфиденциалност, точност и лоялност.
  • Непрекъснато професионално усъвършенстване.
  • Контрол и анализ на работния процес за постигане на по-висока ефективност и събираемост.
  • Експедитивност и гъвкавост.
  • Прозрачност на дейността и отговорност пред клиентите.
  • Търсене на позитивни решения, посредничество между страните за постигане на целения резултат в максимална степен и най-бързи срокове.

Мотивация

Аз съм отговорен и дисциплиниран човек. Мотивират ме две неща: развитието и резултата от това, което правя. Трудностите ме мобилизират и амбицират. Преодоляването им ме изпълва с вяра и оптимизъм. Смятам, че човек непрекъснато се бори, за да се развива. За това амбициите ми са свързани със стремежа към развитие, да знам и да мога повече от вчера.

Действията са ми премерени и обмислени, съобразени със закона и правомощията ми. Работя и общувам с мисълта да бъда почтен човек, с висок морал в собствените си очи. Изисквам същото и от хората, които работят за кантората ми.

Структура

Кантората на частен съдебен изпълнител Биляна Богданова е основана в края на 2006г. По настоящем дейността ми се подпомага от двама помощник-частни съдебни изпълнители и екип от юристи, който работи в условия на разбирателство, конфиденциалност и прецизност, гъвкаво и комплексно обслужване, съобразено с основните принципи на правото и изпълнителния процес. Това са хора, подбрани внимателно, доказали се професионално и преди всичко, хора, на които мога да се доверя, заредени с хъс, енергия и позитивизъм. Намирам тези качества за важни и считам, че те движат дейността напред.

Цел

Работим в условията на агресивна конкурентна среда. За да успяваме, залагаме на конкретни цели. Анализираме дейността си и се стремим да я усъвършенстваме. Работим с ентусиазъм и влагаме състезателен дух. Ежедневието ми е динамично и напрегнато, подчинено на желанието да се докажа като уважаван професионалист. Старая се да изграждам положителен имидж пред хората докоснали се до дейността ми, стремя се да печеля доверието им, да бъда лоялен колега и надежден партньор, да спомогна за издигане на престижа на професията. Дълбокото ми убеждение е, че стратегическата цел на дейността ни е да изгражда вяра и доверие в силата и защитата на правораздаването.

Екип

Върховенство на закона, динамика, гъвкавост, конфиденциалност и прецизност са основни принципи залягащи в работния процес на колектива. Основната ни задача е да предоставим бързина и възможност за избор на най-целесъобразното решение, водещо до ефективност в изпълнението.

"Във всекидневната си работа влагам емоция, хъс, амбиция и огромно желание за постигане на крайната цел в изпълнителното производство - удовлетворяване на притезанието. Изключително взискателна съм към себе си и работата си. Държа на детайлите и се стремя към перфекционизъм. Това са изискванията ми и към работата на екипа."

БИЛЯНА БОГДАНОВА
Частен съдебен изпълнител