“Ius est ars aequi et boni”

Cornedius Celsus

Частен съдебен изпълнител Билияна Богданова

“НИЕ ИМАМЕ АМБИЦИЯТА, ЖЕЛАНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА СВЪРШИМ ВЪЗЛОЖЕНАТА ОТ ВАС РАБОТА ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН – БЪРЗО, ПРОФЕСИОНАЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТ ВАС И ВАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОЧАКВАМЕ СЪДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА В КОМУНИКАЦИЯТА, УВАЖЕНИЕ НА ТРУДА И УСИЛИЯТА НИ, И РАЗБИРА СЕ КОРЕКТНОСТ ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДЪЛЖИМИТЕ КЪМ НАС ТАКСИ.”

Бакови сметки

Взискатели

Длъжници

Последни новини

Ценим екипността и се стремим да израстваме заедно.
Внимателно подбираме членовете на нашия екип, а в процеса на избор участват всички. Членовете на нашия екип са енергични млади хора, които имат свобода за действие и изразяване на мнение в рамките на закона и професионалната етика.

Свържете се с нас

Можете да се свърете с нас на посочените телефони или да направите запитване. 

Банкови сметки

При попълване на преводно
нареждане/вносна бележка като „основание
за плащане” посочете коректно номера на
делото, три имена и ЕГН на длъжника.

Банкова сметка за погасяване на ДЪЛГ:

IBAN: BG96UBBS80025073738730


BIC: UBBSBGSF при ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА

Банкова сметка за ТАКСИ:

IBAN: BG65UBBS80021073739230

Банкова сметка за ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:

IBAN: BG81UBBS80021073739330

BIC: UBBSBGSF при ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА