онлайн плащане на такси

Тест Такса 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum blandit dictum...
Сума: 350 лв.
Тест Такса 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum blandit dictum...
Сума: 500 лв.
Тест Такса 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum blandit dictum...
Сума: 400 лв.
Тест Такса 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum blandit dictum...
Сума: 250 лв.
Тест Такса 5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum blandit dictum...
Сума: 280 лв.
Тест Такса 6
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum blandit dictum...
Сума: 150 лв.