Уведомяване чрез Системата за сигурно електронно връчване

Уважаеми посетители,

Представяме на вниманието Ви

Процедура по заявяване на електронен адрес и електронно уведомяване чрез Системата за сигурно електронно връчване.

На 30 юни 2021г. влезе в сила промяна в разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс /Държавен вестник, бр. 110 от 2020г./, с които се въвежда електронното връчване на съобщения и книжа.

 

Уведомяваме, Ви, че ЧСИ Биляна Богданова има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) https://edelivery.egov.bg/

Тази система дава възможност на гражданите да подават документи, жалби, молби и други до ЧСИ, както и чрез нея могат да бъдат връчвани, получавани книжа от ЧСИ до заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

Подател може да е всеки гражданин или организация. За да заявите услугата е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис (КЕП), както и да имате профил в системата за сигурно електронно връчване.

За електронно уведомяване чрез ССЕВ е необходимо:

  1. Да се направи регистрация от съответното лице, което може да бъде осъществено на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/
  2. След като сте извършили регистрация в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) моля, чрез нея да изпратите на ЧСИ Биляна Богданова „Зачвление за уведомяване по имейл“, което можете та изтеглите (тук).

Апелираме за Вашето повишено внимание при работа с електронна поща!

Информираме ви, че ЧСИ Биляна Богданова не изпраща по електронна поща съобщения, които приканват получателите им да предоставят лични и други данни. Тези писма са опит за измама и вероятно съдържат зловреден код.

Молим ви да не следвате инструкции, съдържащи се в подобни съобщения и да не разкривате информацията, искана в тях. След получаването на подобно съобщение моля да се свържете с кантората на ЧСИ, за да получите достоверна информация.